Nye ideer om grønne arbeidsplasser og en rettferdig overgang til et fornybart Norge, er i ferd med å vokse fram i fagbevegelsen. Muligheter og utfordringer knyttet til overgangen til en grønn økonomi, var hovedtema på den årlige konferansen i Nordisk Genèveskoleforbund i Stavanger. 

Image

En organisasjon drevet av entusiasme!

Ommund Stokka gav oss en intens og engasjerende innføring i utfordringer for fagbevegelsen og mulige strategier for å kjempe videre. Vi fikk et nært møte unge arbeiderhelter som gjennom sitt engasjement har gjort en forskjell lokalt. Stokka viste hvordan man kan aktivere unge i fagforeningsarbeid. Vi må sloss for en annen frihet: frihet til verdighet på jobben, mulighet til et godt liv utenom jobb og likeverd.

Avslutningsvis viste Stokka fagbevegelsens tre bein:

 1. Vi må kjempe politisk: Det vil ta en gjennomsnittlig kommunearbeider  222857 år å tjene like mye som Jon Fredriksen.
 2. Vi må kjempe for lover og avtaler: Fleksebilisering og midlertidige ansettelser er et angrep på trygghet for hus og hjem.
 3. Vi må bygge organisasjonen på entusiasme, og komme bort fra fra tanken om fagforeningen som et forsikringsselskap. Vi står i fare for å råtne på rot. Fagforeningen må være “en kjekke plass å engasjere seg” og vi må dyrke dem som sier “faen, dette har jeg lyst til å gjøre noe med”. Stikkord for å få til dette er å gi ansvar, trigge og gi de unge opplæring og en misjon.

Jeg anbefaler alle som vil øke engasjementet  og medlemstallet i sitt forbund, å ta kontakt med Ommund; jeg sier bare: Takk for et fantastisk engasjerende foredrag!

En klimaløsning nedenifra!

Kjersti Barsok fra NTL, viste hvordan fagbevegelsen gjennom Klimaalliansen mellom grønne krefter i fagbevegelsen, kirken og miljøorganisasjoner lykkes i å få miljø på dagsorden under valget i 2013: Fagbevegelsen må ta initiativ nedenifra til en gradvis, kontrollert overgang til et fornybart Norge. Hun tok utgangspunkt i ILOs posisjon, om at hvert land må starte med problemstillinger hjemme, og framholdt at Norge har lent seg på globale diskusjoner. Fagbevegelsen må med og ta til orde for overgang!

Barsok trakk fram tre viktige aspekter:

 1. Den to-delte norske økonomien (Fastland og olje)
 2. Arbeidsplasser: Vi må satse langsiktig på grønne arbeidsplasser og kompetanse.
 3. Framtiden: Hva skjer når det ikke lenger er etterspørsel etter olje?

Barsok tok til orde for å mobilisere for kraftige politiske grep for en omstilling, og viste til Norges politikk på 70-tallet, da vi la til rette for oljeutvinning. Det samme må nå gjøres for en bærekraftig verden. Hun inviterte alle til å bli med på å mobilisere og delta på Broen til framtiden: En klimaløsning nedenifra. Jeg tenker at det går en klar linje fra klimautfordringene til Ommund Stokkas budskap om å mobilisere unge i fagforeningen: Fagbevegelsen må jobbe fram nye og brede visjoner!

ILO: Grønne jobber!

Morten Rødeberg Cowels fortalte om siste års Genèveskole kull og arbeidet i “Green Jobs” komiteen. I komiteen kom det fram flere aspekter ved overgangen “grønne arbeidsplasser”: Arbeidsvilkårene har bla vist seg å være bedre, og de gir mulighet for å skape nye arbeidsplasser som kan erstatte CO2 drivende arbeidsplasser.

Konseptet om grønne jobber er interessant for grønne krefter i fagbevegelsen, fordi klima og arbeidsplasser ofte settes opp mot hverandre. Vi trenger ikke bare en overgang til en fornybar verden og et fornybart Norge, men en rettferdig overgang bygget på Sosial dialog. Takk for spennende innspill, Morten!

Ingen løsninger kan bygge på vekst

Ronald Bradal tok til orde for en allianse mellom vitenskapen og fagbevegelsen. Han framholdt at vitenskapen viste at vi må inn på en grønn linje, men at den umulig kan bygge på økonomisk vekst. Han framholdt tre viktige forutsetninger for en overgang:

 1. Økonomisk utjevning.
 2. Økt fokus på livskvalitet.
 3. En sterk fagbevegelse.

Bradal viste hvor avhengige vi var av fossile energikilder og trakk følgende konsekvenser:

 1. vi må klare oss med et lavere energiforbruk,
 2. fremtidens løsninger må bli desentraliserte,
 3. dette kan gi verden brukbare løsninger for faste installasjoner og
 4. transport må reduseres kraftig!

Ronald anbefaler følgende bøker på det varmeste:

 • Tim Jackson: Prosperity without Growth
 • Kate Pickett and Richard Wilkinson: The Spirit Level
 • Jared Diamond: Collapse

Innlegget utløste engasjert debatt og mange paradokser ble tatt opp: Bradal argumenterte godt for at det ikke er mulig å oppnå en bærekraftig økonomi som bygger på økonomisk vekst. Likevel, viste valgkampen hvor vanskelig det er å selge dette budskapet. Det vil kreve en radikal endring hos fagbevegelsen hvis vi skal ned i forbruk og opp i livskvalitet: Hvilke krav skal vi stille da?

Lars Anders Myhre en oljearbeider og fagforeningsmann

Det gjorde spesielt inntrykk å få omvisning på oljemuseet i Stavanger av en som har vært med på hele det norske oljeeventyret; Lars Anders Myhre fra Industri og energi. Mannen er full av anekdoter og kunnskap! Vi fikk et nært og personlig møte med utvinning av olje; teknologien, verdens og Norges oljeavhengighet, og en påminnelse om hva oljen har å si for kompetanse og økonomi.

Det har vært engasjerende og tankevekkende å delta på årets konferanse: Vi har diskutert problemer og muligheter i overgangen til et fornybart Norge og en fornybar verden. Det står klart for meg at fagbevegelsen må gripe rattet og ta en aktiv rolle: Vi må åpne oss opp og tenke helhetlig, langsiktig og globalt. Klimasaken kan engasjere, aktivisere og mobilisere de unge…

Espen Lia, leder Nordisk Genèveskoleforbund, Norge

Hvert år reiser fagforeningsfolk fra hele Norden til Genève for å lære om internasjonale spørsmål og International Labour Organization på Genèveskolan.

Advertisements

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!